GAYATRI MANTRA SANGRAH
सर्वोत्वृत्र्ष्ट गायत्री गणेश गायत्री विष्णु गायत्री
शिव गायत्री ब्रह्मा गायत्री राम गायत्री
वृत्र्ष्ण गायत्री इन्द्र गायत्री हनुमान गायत्री
सूर्य गायत्री चन्द्र गायत्री यम गायत्री
वरूण गायत्री नारायण गायत्री नृसिंह गायत्री
दुर्गा गायत्री लक्ष्मी गायत्री राधा गायत्री
सीता गायत्री सरस्वती गायत्री अग्नि गायत्री
पृथ्वी गायत्री तुलसी गायत्री हंस गायत्री
  हयाग्रीव गायत्री  
This Mantra Sangrah Artist is Shailendra Bhartti and concept by Jagdish P. Purohit

 

सर्वोत्वृत्र्ष्ट गायत्री - SARVOUKRISHT GAYATRI

ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्।
Play Sarvoukrisht Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

गणेश गायत्री - GANESH GAYATRI

ॐ एक दंन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दंन्ती प्रचोदयात्।
Play Ganesh Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

विष्णु गायत्री - VISHNU GAYATRI

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
Play Vishnu Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

शिव गायत्री - SHIV GAYATRI

ॐ तत्पुरूषाय विद्महे महोवाय धीमहि तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्।
Play Shiv Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

ब्रह्मा गायत्री - BRHAMA GAYATRI

ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्।
Play Brhama Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

राम गायत्री - RAM GAYATRI

ॐ दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
Play Ram Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

वृत्र्ष्ण गायत्री - KRISHNA GAYATRI

ॐ देवकी नद्ननाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्मः कृष्णा: प्रचोदयात्
Play Krishna Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

इन्द्र गायत्री - INDRA GAYATRI

ॐ सहस्त्रनेत्राय विद्महे वा हस्ताय धीमहि तन्नो इन्द्रः प्रचोदयात्।
Play Indra Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

हनुमान गायत्री - HANUMAN GAYATRI

ॐ अन्जनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्।
Play Hanuman Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

सूर्य गायत्री - SURYA GAYATRI

ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
Play Surya Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

चन्द्र गायत्री - CHANDRA GAYATRI

ॐ क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नश्चंन्द्रः प्रचोदयात्।
Play Chandra Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

यम गायत्री - YAMA GAYATRI

ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्।
Play Yama Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

वरूण गायत्री - VARUN GAYATRI

ॐ जल बिम्बाय विद्महे नील पुरूषाय धीमहि तन्नो वरूणः प्रचोदयात्।
Play Varun Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

नारायण गायत्री - NARAYAN GAYATRI

ॐ नारायणाय विद्महे शेषशायिने धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात्।
Play Narayan Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

नृसिंह गायत्री - NARSINGH GAYATRI

ॐ नृसिंहाय विद्महे वा दंताय धीमहि तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्।
Play Narsingh Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

दुर्गा गायत्री - DURGA GAYATRI

ॐ गिरिजायैच विद्महे शिव प्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।
Play Durga Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

लक्ष्मी गायत्री - LAXMI GAYATRI

ॐ महालक्ष्म्यैच विद्महे विष्णु पत्नीच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
Play Laxmi Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

राधा गायत्री - RADHA GAYATRI

ॐ वृषभानुजायै विद्महे वृत्र्ष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।
Play Radha Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

सीता गायत्री - SEETA GAYATRI

ॐ जनकनदिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।
Play Seeta Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

सरस्वती गायत्री - SARASWATI GAYATRI

ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
Play Saraswati Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

अग्नि गायत्री - AAGNI GAYATRI

ॐ महाज्वालाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्।
Play Aagni Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

पृथ्वी गायत्री - PRITHVI GAYATRI

ॐ पृथ्वी दैव्यैच विद्महे धराभूर्तये धीमहि तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्।
Play Prithvi Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

तुलसी गायत्री - TULSI GAYATRI

ॐ तुलसीपत्रायै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृद्नाः प्रचोदयात्।
Play Tulsi Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

हंस गायत्री - HANS GAYATRI

ॐ परमहंसाय विद्महे महत्तत्वाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्।
Play Hans Gayatri Mantra

Return to Top
 
 
 
 
 

हयाग्रीव गायत्री - HAYAGREEV GAYATRI

ॐ बाणीश्वराय विद्महे हयाग्रीवाय धीमहि तन्नो हयाग्रीव: प्रचोदयात्।
Play Hayagreev Gayatri Mantra

Return to Top